November 30, 2021

Δωρεάν Διαδικτυακή Εκπαίδευση & Χορήγηση Πιστοποίησης

[vc_row top_margin=”none” el_position=”first last”] [vc_column top_margin=”none”] [vc_column_text el_position=”first last”]

Οι 3 σειρές μαθημάτων παραδίδονται από Πανεπιστήμια της Αμερικής, με απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

Οι σειρές είναι οι εξής:

  

 

1) Health for All Through Primary Health Care

Υγεία για Όλους Μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Έναρξη και Διάρκεια :  29 /01/2014  (5 εβδομάδες)

3-4 hours of work / week

English

 

 

Συνεργασία με το Johns Hopkins University

 

Αυτό το μάθημα διερευνά γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι το κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη της υγείας για όλους . Παρέχει παραδείγματα για το πώς η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει συμβάλει στην προσέγγιση αυτού του στόχου σε επιλεγμένους πληθυσμούς και πώς οι αρχές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μπορεί να καθοδηγήσουν τις μελλοντικές πολιτικές και δράσεις .

Σχετικά με το Μάθημα

Δύο από τους πιο εμπνευσμένους , λιγότερο κατανοητούς, και που πολύ συχνά αποδίδονται με χλευαστικούς όρους στον παγκόσμιο διάλογο για την υγεία είναι οι όροι «Υγεία για Όλους» και «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Σε αυτό το μάθημα, θα εξερευνήσουμε αυτούς τους όρους στο πλαίσιο της παγκόσμιας υγείας , την προέλευσή τους και την ερμηνεία τους,τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται , και παραδείγματα για το πώς αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί τόσο σε μικρή, καθώς και σε μεγάλη κλίμακα . Θα διερευνήσουμε επίσης ορισμένες προσεγγίσεις εξαιρετικά χαμηλού κόστους για την Υγεία για Όλους μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την υπόσχεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την επίτευξη της Υγείας για Όλους.

Το μάθημα αποτελείται από έξι διαλέξεις διάρκειας μίας ώρας η κάθε μια, με διάβασμα  και  ευκαιρίες για συζήτηση μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στο μάθημα και  ευκαιρίες για αλληλεπιδράση με τον καθηγητή (που θα γίνονται διαδικτυακά).

 

Απαραίτητη Εμπειρία

Η εγγραφή απευθύνεται σε όλους εκείνους τους φοιτητές που έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν στα αγγλικά.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μελέτες περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην ιστοσελίδα JHSPH OpenCourseWare http://ocw.jhsph.edu/index.cfm/go/viewCourse/course/casestudiesinphc/coursePage/readings/

 

Μορφή του Μαθήματος

Θα υπάρχει μία ώρα διδασκαλίας την εβδομάδα με μία ώρα ανάγνωση και μία ώρα συζήτηση. Η τελική εξέταση θα αποτελείται από ένα διαγώνισμα που θα εξερευνά τα θέματα και τις προσεγγίσεις που περιγράφονται στο μάθημα από τη σκοπιά της δικής σας προοπτικής, ή την γεωγραφική περιοχή του ενδιαφέροντος σας.

 

Συχνές ερωτήσεις

Τι πόρους θα χρειαστώ για αυτό το μάθημα;

Η μελέτη για το μάθημα θα πρέπει να στηρίζεται σε υλικό που θα δοθεί δωρεάν στον συμμετέχοντα μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων.

Θα λάβω μια βεβαίωση παρακολούθησης για αυτό το μάθημα;

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα με επαρκή βαθμό θα λάβουν μια υπογεγραμμένη βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του μαθήματος  από το Johns Hopkins University.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μπείτε στην παρακάτω Ιστοσελίδα και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται:

https://www.coursera.org/course/healthforall

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στην:

κ. Καμπά  Ευριδίκη

Επίκουρο Καθηγήτρια

Τμήμα Νοσηλευτικής

evridikikaba@gmail.com

 

 

 

2) Community Change in Public Health

Κοινοτική αλλαγή και Δημόσια Υγεία

 

Διάρκεια : Απρίλιος 2014 (6 εβδομάδες)

5-8 hours of work/week

English

 

 

Συνεργασία  με το Johns Hopkins University

 

Σχετικά με το Μάθημα

Το μάθημα αυτό εξετάζει το πλαίσιο της κοινοτικής αλλαγής που απαιτείται για την προαγωγή  της  δημόσιας υγείας.

Στην προσπάθεια να επιτευχθεί αλλαγή της συμπεριφοράς στη δημόσια υγεία, συχνά επικεντρωνόμαστε ατομικά στην μητέρα, τον φοιτητή ή τον αγρότη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δομή της κοινότητας και τους κανόνες  που περιορίζουν  την ενθάρρυνση συμπεριφοράς υγείας.

Το μάθημα αρχίζει με την εξέταση των διαφόρων ορισμών της «κοινότητας» και τις διαδικασίες με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων των κοινοτήτων. Είναι απαραίτητο να μπορούμε να εκτίμησουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές της κοινότητας. Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του σχεδιασμού ενός τύπου παρεμβάσεως για όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχει σημασία εάν οι εκτός κοινότητας αντιμετωπίζουν μια κοινότητα ως φτωχή ή παραμελημενη, μπορούμε  πάντα να βρούμε τις δυνάμεις και τις ικανότητες για βελτίωση σε κάθε κοινότητα. Ο προσδιορισμός των ικανοτήτων και των πόρων της κοινότητας είναι το πρώτο βήμα για τη διευκόλυνση της κοινοτικής αλλαγής.

Στο μάθημα θα εξεταστούν ολες οι διαφορετικές πρακτικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις για την κοινοτική αλλαγή. Ειδικά για τη διαδικασία της αλλαγής  είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε πόσο  αναγκαία είναι η συμμετοχή της κοινότητας στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της κάθε παρέμβασης. Εξετάζουμε την έννοια της συμμετοχής σε μια προσπάθεια να δούμε πώς τα διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής μπορούν να επηρεάσουν  τη βιωσιμότητα των προσπαθειών της κοινοτικής αλλαγής. Τέλος, θα παρουσιαστεί μια μελέτη περίπτωσης , για  την συμμετοχική προσέγγιση της κοινότητας  για τον έλεγχο της ογχοκερκίασης (είναι παγκοσμίως η δεύτερη κορυφαία λοιμώδη αιτία, τύφλωσης ) στην Αφρική . Παρεμβάσεις που οργανώνονται μέσα από την συμμετοχή της κοινότητας  έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην παροχή άλλων βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα , όπως στη θεραπεία της ελονοσίας , στην κατανομή βιταμίνης Α, στην χρήση φάρμακων απεντόμωσης και στην διαχείρηση περιπτώσεων πνευμονίας και διάρροιας.

 

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Ο φοιτητής μετά την την παρακολούθηση  επιμορφωτικών βίντεο , και την μελέτη του διδακτικού υλικού, θα είναι σε θέση:

Να δώσει έναν ορισμό της κοινότητας

Να προσδιορίσει τα συστατικά , τα χαρακτηριστικά και τις τυπολογίες της κοινότητας.

Να  δώσει ένα περίγραμμα και να εξηγήσει τα συστατικά μιας κοινοτικής διάγνωσης

Να εξηγήσει την έννοια της  αντιληπτής κοινοτικής / συλλογικής αποτελεσματικότητας

Να δώσει ένα περίγραμμα και να περιγράψει το μοντέλο της Ικανότητας/Επάρκειας της Κοινότητας

Να εξηγήσει μοντέλο του Rothman για την Κοινοτική αλλαγή

Να  παρατηρήσει τις σχέσεις του μοντέλου Rothman με τα άλλα μοντέλα αλλαγής

Να περιγράψει τα επίπεδα του μοντέλου της πολιτικής οικονομίας

Να δώσει παραδείγματα μιας πολιτικής ερμηνείας της οικονομίας στα προβλήματα υγείας

Να  ορίσει την έννοια του κοινοτικού συνασπισμού

Να προσδιορίσει τον ρόλο της κοινοτικής συμμετοχής στη Διακήρυξη της Alma Ata

Να δώσει παραδείγματα της επίδρασης της συμμετοχής στα αποτελέσματα του προγράμματος

Να περιγράψει πώς ο συνασπισμός της κοινότητας μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αστικής υγείας

Να περιγράψει τα επίπεδα της συμμετοχής της κοινότητας

Να διακριίνει την διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων που βασίζονται στην κοινότητα και αυτών που ελέγχονται από την κοινότητα

 

Απαραίτητη Εμπειρία

Μια βασική κατανόηση του σχεδιασμού  προγράμματος για τη δημόσια υγεία είναι χρήσιμη, αλλά δεν απαιτείται.

 

Μορφή  του Μαθήματος

Το μάθημα θα αποτελείται από παρουσιάσεις διαλέξεων που ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθει κάθε εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες  στα μαθήματα θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν και να συγκρίνουν μελέτες περιπτώσεων για την κοινοτική αλλαγή με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας που θα δοθεί στο φοιτητή για το σκοπό αυτό. Μέσα από την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα διαγνώσουν την υγεία και την ευημερία της κοινότητας , όπως επηρεάζεται από το κοινωνικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα , το οικονομικό σύστημα, το πολιτιστικό σύστημα και το γεωγραφικό σύστημα  και θα αναλύσουν μια κοινότητα , χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό φύλλο ανάλυσης και θα σύγκρινουν  δύο τύπους κοινοτήτων σε σχέση με την αλλαγή.

Θα υπάρξει επίσης ένα  σύντομ διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών.

 

Συχνές ερωτήσεις

Τι πόρους θα χρειαστώ για αυτό το μάθημα ;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο βιβλίο για το μάθημα . Προαιρετικά άρθρα και άλλο υλικό ανάγνωσης θα παρέχονται στον φοιτητή μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Αν ενδιαφέρεστε,τα μέλη που συμμετέχουν μπορούν να ενταχθούν σε μια ειδική σελίδα στο Facebook, όπου ανταλλάσσονται ειδήσεις και ιδέες για την κοινότητα και την κοινωνική αλλαγή στη δημόσια υγεία .

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μπείτε στην παρακάτω Ιστοσελίδα και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται:

https://www.coursera.org/course/communitychange

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην:

κ. Καμπά  Ευριδίκη

Επίκουρο Καθηγήτρια

Τμήμα Νοσηλευτικής

evridikikaba@gmail.com

Τηλ: 6944682583


3)Interprofessional Healthcare Informatics

Διεπαγγελματική Πληροφορική Υγείας

 

 

Έναρξη και Διάρκεια :  10/02/2014  (10 εβδομάδες)

2-3 hours of work/week

English

 

Συνεργασία  με το University of Minnesota

 

 

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις επιπτώσεις της πληροφορικής στην κλινική πρακτική, στη νοσηλευτική, στη δημόσια υγεία και στην φροντίδα υγείας σε γενικές γραμμές. Καλύπτει θέματα ηλεκτρονικών μητρώων υγείας και συσχετίζει τα ηθικά, νομικά και πολιτικά ζητήματα με την πληροφορική της υγείας.

Κατά τη διάρκεια των 10 εβδομάδων που θα μελετήσουμε μαζί, θα δημιουργήσουμε μια ζωντανή διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και ενα διεθνές δίκτυο πληροφορικής της υγείας.

Θα  διερευνήσουμε  τις προοπτικές για κλινικούς επαγγελματίες υγείας, όπως οδοντιάτρους, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές και γιατρούς σε όλα τα είδη των υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. Αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τηλεϊατρική, προσομοιώσεις, και Ηλεκτρονική-Υγεία είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα εξετάσουμε.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μπείτε στην παρακάτω Ιστοσελίδα και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται:

https://www.coursera.org/course/newwayhealthcare

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε  στην:

κ. Καμπά  Ευριδίκη

Επίκουρο Καθηγήτρια

Τμήμα Νοσηλευτικής

evridikikaba@gmail.com

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row]

Previous post DAS S 21
Next post Πρόληψη Καρδιαγγειακών Παθήσεων με δωρεάν Ηλεκτροκαρδιογράφημα και έμμεση διάγνωση στους δημότες του Ν. Ηρακλείου
Close

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις μας και να συμμετέχεις ενεργά αναλαμβάνοντας ακόμα και ρόλο σε θέση επιστημονικού συνεργάτη ;
Συμπλήρωσε την φόρμα εγγραφής στον σύνδεσμο παρακάτω η απλά κάνοντας ''κλίκ'' στην εικόνα.

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Φόρμα εγγραφής μελών

διεπιστημονικο συνεδριο ινεπυ 3-5 / 12 / 2021

Το Ινστιτούτο Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ.) διοργανώνει φέτος το 3o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Νοσηλευτικό συνέδριό του στην καρδιά της χώρας, στο κατάφυτο βουνό των Κενταύρων, το πανέμορφο Πήλιο.

διεπιστημονικο συνεδριο ινεπυ 3-5 / 12 / 2021
Δές εδώ όλες τις πληροφορίες