Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΝΕΠΥ αποτελείται από το διοικητικό προσωπικό, τους επιστημονικούς υπεύθυνους συνεργάτες και το δίκτυο συνεργατών στα νοσοκομεία της χώρας.

Στο δίκτυο των συνεργατών συμμετέχουν νοσηλευτές αλλά και άλλες ειδικότητες που εργάζονται στο χώρο της Υγείας, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες άλλων επαγγελματικών πεδίων. Ο βασικός κορμός της εσωτερικής οργάνωσης του ΙΝΕΠΥ αποτελείται από τα διοικητικά τμήματα, τους τέσσερις ερευνητικούς τομείς, και τα συνεργαζόμενα με τους ερευνητικούς τομείς τμήματα.

Μάρθα Κελέση

Μάρθα Κελέση

Τομεάρχης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Μάρθα Κελέση

 • Αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΤΕΙ Αθηνών στην σχολή Νοσηλευτικής.
 • 1. Παπαγεωργίου Δ. Ε., Κελέση Μ., Φασόη Γ. Βασική Νοσηλευτική. Θεωρία, Εκπαίδευση, Εφαρμογή ΙSBN: 978-960-680-2485. Eκδόσεις: Κωνσταντάρας, Αθήνα 2013. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά: 1. Papageorgiou D, Fouka G., Plakas S., Kelesi M., Fasoi G., Vardaki Z (2012) Private duty nurses in Greek hospitals: a literature review, International Nursing Review doi:10.1111/j.1466-7657.2012.01023x. 2. George Intas, Antonia Kalogianni, Pantelis Stergiannis, Michalis Bratakos, Iv Dimoula, Martha Kelesi, Paraskevas Vezyridis, Vasilis Charalampidis, Christina Marvaki (2012). Development and validation of a diabetes self-care activities questionnaire, Journal of Diabetes Nursing, 16 (3):81-124. 3. Καλογιάννη Α., Στεργιάννης Π., Ίντας Γ., Αργυρίου Γ., Φασόη Γ., Καδδά Ό., Καμπά Ε., Κελέση Μ. (2012). Παράγοντες που οδηγούν σε απουσία των φοιτητών νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας από τα μαθήματα. Το Βήμα του Ασκληπιού, 11(2):281 292. 4. Stavropoulou A., Kelesi M. (2012). Concepts and methods of evaluation Nursing Education- A methodological challenge. Health Science Journal 6(1):11-23 5. Βλάχου Ε., Γκοβίνα Ο., Κουτσοπούλου-Σοφικίτη Β., Κελέση- Σταυροπούλου Μ., Φούκα Γ., Μωυσιάδου Ε., Θεοδοσοπούλου Ε. (2011). Η Επίδραση της Ορμονι Θεραπείας Υποκατάστασης (ΟΘΥ) στην Ψυχική Κατάσταση των Εμμηνοπαυσιακ Γυναικών. Το βήμα του Ασκληπιού, 12(1): 82-102. 6. Μήτσης Δ., Κελέση Μ., Καπάδοχος Θεόδωρος (2011). Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών Βήμα του Ασκληπιού, 11(1): 293-312. 7. Evgenia Vlachou, Zambia Vardaki, Urania Govina, Anna Kavga-Paltoglou, Vassiliki Koutsopoulou-Sofikiti, Martha Kelessi-Stavropoulou (2011). Interventio for improving glycemic control in type 2 diabetic patients, Health Science Journal, 5(1) 60-65. 8. Κελέση-Σταυροπούλου Μάρθα, Σταυροπούλου Ματίνα (2010). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικό τομέα. Το Βήμα του Ασκληπιού, 9(3): Ιούλ-Σεπ. 280-307. 9. Γεωργία Γ. Φασόη-Μπαρκά, Μάρθα Ν. Κελέση-Σταυροπούλου, Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη, Ελένη Θεοδοσοπούλου, Κωνσταντίνος Μπίρμπας, Θεοφάνης Κατοστάρας (2010). Μελέτη της μεταβολής της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής ασθενών με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων ένα έτος μετά τη διάγνωση. Το Βήμα του Ασκληπιού, 9(1): Ιαν-Μάρ. 76-99. 10. Φασόη –Μπαρκά Γ., Κελέση-Σταυροπούλου Μ., (2009). Προφίλ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, Σπουδές στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τεχνολογικά χρονικά, Τεύχος 16:27-30, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. 11. Κουτσοπούλου-Σοφικίτη Β., Κελέση –Σταυροπούλου Μ., Βλάχου Ε., Φασόη-Μπαρκά Γεωργία.(2009). Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Το Βήμα του Ασκληπιού 8(3):240-254. 12. Κουτσοπούλου-Σοφικίτη Β., Κελέση –Σταυροπούλου Μ., Βλάχου Ε., Φασόη-Μπαρκά Γεωργία. (2009). Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στην ποιότητα ζωής των ουραιμικών ασθενών. Το Βήμα του Ασκληπιού 8(1):41-57. 13. Martha Kelessi-Stavropoulou, Georgia Fassoi- Barka, Vasiliki Koutsopoulou-Sofikiti, Christina Sotnikova, Evgenia Vlachou, Georgia Toulia. (2009). Parameters that contribute to selecting the ambulatory surgery for cataract operation. Health Science Journal, 3(4):242-253. 14. Κελέση Σταυροπούλου Μ., Φασόη-Μπαρκά Γ., Σοτνίκοβα Χ., Κατοστάρας Θ. (2005). Συγκριτική μελέτη του κόστους της επέμβασης του καταρράκτη σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή βάση. Η Ελληνική πραγματικότητα. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, Ελληνική έκδοση, 23:161-174. 15. Kelessi- Stauropoulou M., Fasoi- Barka G., Sotnikova Ch., Katostaras Th., (2005). Factors which determine the Choice of Ambulatory Administration for the Operation of Cataract. Review of Clinical Pharmacology and Pharmakokinetics, International Edition 19:47-55. 16. Kelessi- Stauropoulou M., Fasoi- Barka G., Petropoulos P., Katostaras Th., Liaropoulos L.(2004). Study of the cost of cataract Operation on an Ambulatory Basis in Greece. Review of Clinical Pharmacology and Pharmakokinetics, International Edition 18:273-284. 17. Σαουνάτσου Μ., Κελέση Σταυροπούλου Μ., Φασόη-Μπαρκά Γ., (1999) Ο ρόλος του Νοσηλευτή, δίπλα στον άρρωστο με Στεφανιαία Νόσο. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1999:4: 328-334. 18. Κελέση Μ., (1999). «Συγκριτική Οικονομική Αποτίμηση δύο μεθόδων Αγγειοπλαστικής στην Ελλάδα», Καρδιά και αγγεία, Τόμος 4, τεύχος 4, 310-316. 19. Φασόη Γ., Κελέση Μ., Καυγά Α., Σαουνάτσου Μ.. (1993). Σήμερα: Σπουδαστές Νοσηλευτικής στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Αύριο: Επαγγελματίες στον χώρο της Υγείας; ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1993; 4: 204-213. 20. Kavga-Paltoglou A., Chalastani V., Kelesi M. (1992). «The impact of mastectomy». Nursing Times.Δημοσιεύσεις σε τόμους περιλήψεων 1. Κελέση- Σταυροπούλου Μ., Σίψα Μαρία, Σωτηροπούλου Αικατερίνη. Διασφάλιση ποιότητας και η εφαρμογή του προτύπου ISO9001 στο χώρο της Υγείας. 38ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 10-13 Μαΐου 2011, Χίος. 2. Γεωργία Φασόη, Μάρθα Κελέση, Βασιλική Κουτσοπούλου, Γεωργία Τουλιά, Ελένη Θεοδοσοπούλου, Θεοφάνης Κατοστάρας. Διαχείριση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο μαστού αρχικών σταδίων σαν αποτέλεσμα νοσηλευτικής φροντίδας. 37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 4 Μαΐου 2010, Χαλκιδική (Ερευνητική εργασία). 3. Καλεμικεράκης Ιωάννης, Κελέση Μάρθα, Φούκα Γεωργία, Φασόη Γεωργία, Ψαρρά Πηνελόπη, Λαμπαδιάρη Μαρία. Διερεύνηση του ρόλου των προϊστάμενων στη Νοσηλευτική, Ιατρική και Διοικητική Υπηρεσία Ελληνικού Νοσοκομείου (Μελέτη περίπτωσης). 37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 4 Μαΐου 2010, Χαλκιδική. (Ερευνητική εργασία). 4. Γεωργία Φασόη-Μπαρκά, Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη, Γεωργία Τουλιά, Ελένη Θεοδοσοπούλου, Θεοφάνης Κατοστάρας. Καρκίνος μαστού αρχικών σταδίων σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 53 ετών και η ποιότητα ζωής τους στο πρώτο έτος μετά τη διάγνωση. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. 15-17 Μαρτίου 2010, Αθήνα. (Ερευνητική εργασία). 5. Ελευθερία Βαρδούλη, Χρυσούλα Δροσάτου, Άγγελος Δημητρίου, Μάρθα Κελέση, Θεοφάνης Κατοστάρας. Η Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής της στο Ίδρυμα Κοινωνικών ασφαλίσεων. 33ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Νοσηλευτές δύναμη στην υγεία, Κως 8-11 Μαΐου, 2006. (Ερευνητική εργασία). 6. Χριστοφίδη Μ., Φασόη Γ., Κελέση Μ., Τουλιά Γ., Βαρδάκη Ζ., Κατοστάρας Θ. Διαφορές εργασιακών επιθυμιών μεταξύ Νοσηλευτών Μαιών ψυχιατρικών και γυναικολογικών κλινικών. Πρακτικά 25ου Ετήσιου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Μάιος, 1998. (Ερευνητική εργασία). 7. Χριστοφίδη Μ., Φασόη Γ., Κελέση Μ., Τουλιά Γ., Βαρδάκη Ζ., Κατοστάρας Θ. Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των κλινικών Νοσηλευτών από την εργασία τους. Πρακτικά 23ου Ετήσιου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Μάιος, 1996. (Ερευνητική εργασία). 8. Σαουνάτσου Μ., Κελέση Μ., Φασόη Γ., Πατσή Ο., Πετρίδης Π. Νοσηλευτική προσέγγιση αρρώστων με οξεία δύσπνοια. Πρακτικά 18ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Μάιος, 1991. (Ανασκόπηση). 9. Γεωργία Φασόη, Μάρθα Κελέση, Βασιλική Κουτσοπούλου, Γεωργία Τουλιά, Ελένη Θεοδοσοπούλου, Θεοφάνης Κατοστάρας. Διαχείριση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο μαστού αρχικών σταδίων σαν αποτέλεσμα νοσηλευτικής φροντίδας. 37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 4 Μαΐου 2010, Χαλκιδική 10. Καλεμικεράκης Ιωάννης, Κελέση Μάρθα, Φούκα Γεωργία, Φασόη Γεωργία, Ψαρρά Πηνελόπη, Λαμπαδιάρη Μαρία. Διερεύνηση του ρόλου των προϊστάμενων στη Νοσηλευτική, Ιατρική και Διοικητική Υπηρεσία Ελληνικού Νοσοκομείου (Μελέτη περίπτωσης). 37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 4 Μαΐου 2010, Χαλκιδική. 11. Γεωργία Φασόη-Μπαρκά, Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Βασιλική Κουτσοπούλου-Σοφικίτη, Γεωργία Τουλιά , Ελένη Θεοδοσοπούλου, Θεοφάνης Κατοστάρας. Καρκίνος μαστού αρχικών σταδίων σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 53 ετών και η ποιότητα ζωής τους στο πρώτο έτος μετά τη διάγνωση. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. 15-17 Μαρτίου 2010, Αθήνα.
 • Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη πρόληψηςνοσημάτων και διατήρησης της υγείας, θέματα Νοσηλευτικής Διοίκησης, Οικονομικών της Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 • Εισηγήσεις σε Συνέδρια 1. Σακελλαρίου Β., Μπούμπαλη Γ., Κελέση Μ., Φασόη Γ., Παπαγεωργίου Δ., Καλεμικεράκης Ι., Σταυροπούλου Α., Σοτνίκοβα Χρ. Μελέτη της σημασίας της διατροφής και της άσκησης στην παιδική παχυσαρκία. 40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Μάιος 2013, Αθήνα 2. Τσακαλίδου Β., Κελέση Μ., Φασόη Γ. «Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ)». 40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Μάιος 2013, Αθήνα. 3. Κελέση Μ., Μήτσης Δ. «Λάθη στην άσκηση της φροντίδας», Ημερίδα με θέμα «Η Νοσηλευτική στις πραγματικές της διαστάσεις» του Τμήματος Νοσηλευτικής Α΄ σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης, Αθήνα, 31 Μαΐου, 2012. 4. Τσούτσουρα Δ., Χαβιάρα Κ., Κελέση Μ., Φασόη Γ., Παπαγεωργίου Δ., Σοτνίκοβα Χ. «Διερεύνηση των αιτιών παιδικών δηλητηριάσεων» Νοσηλευτική και Έρευνα, Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Α΄ και Β΄ του ΤΕΙ Αθήνας, Άργος, 18-19 Ιουνίου 2011. 5. Κελέση Μ. ομιλία με τίτλο «Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας. Στρατηγικές διαχείρισης» 6η Νοσηλευτική Ημερίδα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», 19 Μαρτίου 2011. 6. Ι. Καλεμικεράκης, Α. Διονυσόπουλος, Ο. Καστανά, Ζ. Βαρδάκη, Γ. Φούκα, Μ. Κελέση, Ε. Κοσμά, Δ. Αλεξάκης. «Σύγκριση των επιθεμάτων με άργυρο έναντι των απλών επιθεμάτων στην αντιμετώπιση της κακοσμίας των καρκινικών εξελκώσεων» 5ο Πανελλήνιο συνέδριο επούλωσης τραυμάτων και ελκών, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Πλανητάριο, Αθήνα 17-18 Μαρτίου 2011.7. Κελέση Μ. Εναρκτήρια ομιλία με τίτλο «Δεξιότητες – Ικανότητες και ρόλοι στελεχών της Νοσηλευτικής». 9η Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία Νοσηλευτικού Τμήματος», Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, 8 Απριλίου 2011. 8. Παπαγεωργίου Δ., Κελέση Μ. Εισήγηση με τίτλο «Η επικοινωνία με τον ασθενή και την οικογένεια απέναντι στην προοπτική του λιγοστού χρόνου ζωής». 1ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας. Αθήνα, 1-3 Οκτωβρίου,2010. 9. Κελέση Μ. «Οι απόψεις των φοιτητών για την παρακολούθηση των μαθημάτων», Ημερίδα με θέμα «Ημέρα εκπαίδευσης» Αμφιθέατρο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄. Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2010. 10. Κελέση Μ., 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Συστήματα Υγείας, Συνδιοργάνωση ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Καλαμάτας, Ομάδα εργασίας σε workshop με τίτλο «Προγράμματα σπουδών στις προπτυχιακές σπουδές. Αειφόρος ανάπτυξη και προοπτικές απασχόλησης στον Τομέα της Υγείας», Ναύπλιο 16 και 17 Οκτωβρίου, 2009. 11. Παπακωνσταντίνου Β., Καϊτελίδου Δ., Κελέση-Σταυροπούλου Μ., Σίσκου Ο., Λιαρόπουλος Λ. «Διαχείριση καταγμάτων ισχίου: Ο ρόλος της οικονομικής αξιολόγησης». 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, Αλεξανδρούπολη, 7-9 Οκτωβρίου 2004. 12. Παπακωνσταντίνου Β., Καϊτελίδου Δ., Σίσκου Ο., Κελέση-Σταυροπούλου Μ., Λιαρόπουλος Λ. «Διαχείριση επιλεγμένων χειρουργικών πράξεων σε εξωνοσοκομειακή βάση. Αναμενόμενα οφέλη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας» 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, Αλεξανδρούπολη, 7-9 Οκτωβρίου 2004. 13. Nakopoulou L., Fylaktopoulos D., Jianninis G., Theodoropoulos G., Kelesi M., Davaris P. (1992). «Immunohistochemical expression of C-erb_2 oncoprotein and epidermal growth factor receptor (EGF-R) in hepatocellural carcinomas» United European Gastroenterology Week. Είμαι μέλος: • του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), • της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Νοσηλευτική», • της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Το βήμα του Ασκληπιού» • της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών (ΕΝΣ), • της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ).

Ευριδίκη Καμπά

Ευριδίκη Καμπά

Τομεάρχης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ευριδίκη Καμπά

  • Επίκουρος Καθηγητρια στον Τομέα Βασικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στο Τμήμα Νοσηλευτικης του ΤΕΙ Αθήνας.
  • Δημοσιεύσεις 32 άρθρων σε περιοδικά στα αγγλικά και ελληνικά, σχετικά με ζητήματα προαγωγής και αποκατάστασης υγείας,πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ποιοτικής έρευνας, με πάνω απο 210 ετεροαναφορές όλες απο ερευνητές σε διεθνή περιοδικά, ενώ έχει μεταφράσει και έχει κάνει επιμέλεια σε 7 ξενόγλωσα βιβλία Νοσηλευτικής Επιστήμης.
  • Διδακτορικό (Ph.D.) Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Τμήμα Νοσηλευτικής. Τίτλος: “Σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα και οι μηχανισμοί αντιμετώπισής τους από ασθενείς μετά από μεταμόσχευση καρδιάς”. Μετα- Διδακτορικό (Post-Doc), University of York, Department of Health Sciences and Clinical Evaluation, York, UK. Μετα-διδακτορικός ερευνητής (Post-Doctoral Research Fellow) στο τμήμα των Επιστημών Υγείας και Κλινικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου του Γιορκ, Μεγάλης Βρετανίας. (στο πρόγραμμα NEBPINY : Δίκτυο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Βασισμένη σε Τεκμηριωμένα Στοιχεία για την Βόρεια Αγγλία και την περιοχή του York. (Network for Evidence Based Practice in Northern and Yorkshire).
  • Μελος στην Ομάδα Εργασίας Νοσηλευτών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (ΚΚΟΙ) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

Αναστασία Μπαλασοπούλου

Τομεάρχης Managment Νοσοκομείων